Szanowni Państwo,

zawiadamiamy, że w dniu 17 grudnia 2021r. (piątek) o godz. 10:00 w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy
ul. Usteckiej 8 w Przewłoce
odbędzie się Walne Nadzwyczajne Zebranie Członków Słowińskiej Grupy Rybackiej.

Proponowany porządek spotkania:

  1. Powitanie przybyłych osób i otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
  4. Zatwierdzenie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały ws. wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przedstawienie wyników konsultacji społecznych.
  7. Przyjęcie uchwały ws. przyjęcia wyników konsultacji społecznych i zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
  8. Przedstawienie zmian w Statucie Stowarzyszenia Słowińska Grupa Rybacka.
  9. Przyjęcie uchwały ws. zmian w Statucie Stowarzyszenia Słowińska Grupa Rybacka.
  10. Zakończenie obrad Walnego Nadzwyczajnego Zebrania.

Zgodnie z § 13 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Słowińska Grupa Rybacka z dnia 23 czerwca 2020 w przypadku braku kworum do podjęcia uchwał w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków SGR o godz. 10:00 wyznacza się drugi termin Walnego Zebrania Członków SGR na ten sam dzień na godz. 10:15.