Sektor społeczny tworzą organizacje pozarządowe, np. stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe czy fundacje. Większość skierowanych do nich dotacji musi być przeznaczona na cele społeczne, jednak mogą one wnioskować również o środki na rozwój działalności gospodarczej.

Specjalnie dla organizacji przygotowano tzw. konkursy grantowe polegające na organizacji spotkań, zajęć, szkoleń, konferencji, czy kursów, do których zaproszeni zostaną mieszkańcy oraz imprez promujących lokalną kulturę.

1.1.1 Realizacja inicjatyw na rzecz integracji lokalnej społeczności – obejmujący projekty edukacyjne, czyli spotkania, zajęcia, szkolenia, konferencje, czy kursy, do których zaproszeni zostaną mieszkańcy

1.2.1. Popularyzacja dziedzictwa lokalnego – polegający na organizacji imprez promujących lokalną kulturę

Poza tym podmioty sektora społecznego mogą starać się o dotacje na tworzenie produktów edukacyjnych
i zbiorów lub kolekcji, które popularyzują dziedzictwo obszaru, operacje związane z ochroną środowiska i tworzenie infrastruktury dla turystów.

1.2.2. Promowanie i zachowanie rybackiego charakteru obszaru – tj. tworzenie produktów edukacyjnych i zbiorów lub kolekcji, które popularyzują dziedzictwo obszaru

 

2.2.1. Zachowanie i ochronę zasobów przyrodniczych obszaru oraz przywracanie stanu zniszczonych lub ochrona zagrożonych degradacją elementów środowiska – czyli operacje związane z ochroną środowiska

 2.3.1. Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką