Aby zostać członkiem Słowińskiej Grupy Rybackiej wystarczy wypełnić deklarację członkowską i złożyć ją lub przesłać do biura SGR. Zgodnie ze Statutem SGR, nowi członkowie przyjmowani są na mocy uchwały Zarządu.

Składkę członkowską należy opłacić po przyjęciu uchwały przez Zarząd SGR.

Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania nr WZ/4/2023 z dnia 31 stycznia 2023r.  wysokość rocznych składek członkowskich wynosi:

  • dla gmin – 1,10 zł/1 mieszkańca danej gminy,
  • dla powiatów – 0,11 zł/1 mieszkańca powiatu,
  • dla pozostałych podmiotów sektora publicznego – 500 zł,
  • dla podmiotów sektora gospodarczego – 100 zł,
  • dla podmiotów sektora społecznego będących osobami prawnymi – 100 zł,
  • dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – 50 zł.
  • dla podmiotów sektora społecznego będących osobami prawnymi – 100 zł

Składki płatne są jednorazowo do końca I kwartału lub kwartalnie do 15 dnia pierwszego miesiąca każdego kwartału w czterech równych ratach.

Składki członkowskie należy uiścić na konto nr:
80 1140 2017 0000 4702 1080 2728 (BRE Bank SA, Al. Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź).

Deklaracja członkowska: