Wspieramy rozwój lokalny już od ponad 10 lat!

Jesteśmy stowarzyszeniem, które od ponad 10 lat aktywnie wspiera rozwój lokalny na swoim terenie, tj. 6 gmin województwa pomorskiego – Gmina Miasto Ustka oraz gminy: Ustka, Redzikowo, Smołdzino, Kępice i Kobylnica (w okresie 2007-2013 także gmina Postomino).

Podobnie jak w latach 2007-2013, tak i w bieżącym okresie programowania 2014-2020 wdrażamy Lokalną Strategię Rozwoju (LSR). Jest to dokument określający priorytetowe kierunki rozwoju obszaru, które będą wspierane w ramach przyznawanych dotacji. W bieżącym okresie programowania można ubiegać się o dotacje z dwóch programów operacyjnych – PROW oraz PO Rybactwo i Morze. Skorzystać z nich mogą mieszkańcy, rybacy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz jednostki publiczne.

Wspieramy rozwój obszaru 6 gmin województwa pomorskiego – Miasto Ustka, Ustka, Kępice, Smołdzino, Redzikowo i Kobylnica.

Równolegle z realizacją zapisów w LSR prowadzimy inne działania aktywizujące lokalną społeczność. Od 2013 roku wspólnie z mieszkańcami budujemy markę Słowińskiego Szlaku Rybackiego, ponadto w ramach różnych projektów wspieramy sektor organizacji pozarządowych, angażujemy się także w wiele działań skierowanych do dzieci. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje współpracy w ramach ciekawych przedsięwzięć wzbogacających ofertę i atrakcje obszaru.

Lp. Nazwa gminy Rodzaj gminy Powierzchnia (km2 ) Liczba mieszkańców
1. Miasto Ustka miejska 10 16 158
2. Ustka wiejska 217 8 172
3. Kępice miejsko-wiejska 293 9 148
4. Redzikowo wiejska 252 17 971
5. Kobylnica wiejska 244 11 125
6. Smołdzino wiejska 260 3 486
Razem 1276 66 060