Dokumenty konkursowe dot. podejmowania działalności gospodarczej – PROW

(Uwaga – dokumenty załączone są każdorazowo przy ogłoszeniu o naborze wniosków. Ponadto przy pobieraniu  dokumentów prosimy o ich weryfikację z dokumentacją zamieszczoną na stronie Urzędu Marszałkowskiego : www.dprow.pomorskie.eu)

 

Dokumenty dot. projektów grantowych -PROW

(Uwaga – dokumenty załączone są każdorazowo przy ogłoszeniu o naborze wniosków. Ponadto przy pobieraniu  dokumentów prosimy o ich weryfikację z dokumentacją zamieszczoną na stronie Urzędu Marszałkowskiego : www.dprow.pomorskie.eu)

 

Dokumenty dot. rozwijania działalności gospodarczej – PROW

(Uwaga – dokumenty załączone są każdorazowo przy ogłoszeniu o naborze wniosków. Ponadto przy pobieraniu  dokumentów prosimy o ich weryfikację z dokumentacją zamieszczoną na stronie Urzędu Marszałkowskiego : www.dprow.pomorskie.eu)

Dokumenty dot. przyznania pomocy – RYBY

(Uwaga – dokumenty załączone są każdorazowo przy ogłoszeniu o naborze wniosków. Ponadto przy pobieraniu  dokumentów prosimy o ich weryfikację z dokumentacją zamieszczoną na stronie Urzędu Marszałkowskiego : www.dprow.pomorskie.eu)

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

 

UMOWA

 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

 

Dokumenty SGR

Legislacja