Do sektora rybackiego należą armatorzy, osoby zajmujące się akwakulturą, obrotem produktów rybackich
i przetwórstwem, a także ich pracownicy.

W Strategii dedykowano im przedsięwzięcie pn.: 3.1.1. Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa – w ramach którego mogą zakładać lub rozwijać działalność w kierunkach innych niż podstawowa działalność rybacka.

Rybacy mogą wnioskować również w ramach przedsięwzięć skierowanych do przedsiębiorców, a w przypadku działań polegających na wykorzystaniu potencjału wodnego i tworzeniu łańcuchów dostaw produktów rybackich przyznawane są im specjalne punkty za ich przynależność do środowiska rybackiego.