Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*

Rok  naboru Półrocze EFRROW EFMR
2016 I x x
II 1.3.1. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności

225 000,00

2.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze

625 000,00

2017 I 1.1.2. Rozwój potencjału NGO

12 500,00

2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności

165 000,00

2.3.3. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych

165 000,00

3.1.1.Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa

750 000,00

II 1.2.1. Popularyzacja dziedzictwa lokalnego

15 000,00

1.3.1. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności

375 000,00

2.3.4. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru

225 000,00

3.2.1. Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego

200 000,00

2.3.5. Rozwój szlaków turystycznych związanych z rybactwem

12 500,00

2018 I x 2.3.1. Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką

300 000,00

II x 1.2.2. Promowanie i zachowanie rybackiego charakteru obszaru

25 000,00

2019 I 1.1.1. Realizacja inicjatyw na rzecz integracji lokalnej społeczności

25 000,00

2.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze

132 500,00

x
II 2.3.3. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych

105 000,00

2.3.4. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru

175 000,00

3.1.1. Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa/

525 000,00

2020 I x 2.2.1. Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych obszaru oraz przywracanie stanu zniszczonych lub ochrona zagrożonych degradacją elementów środowiska

150 000,00

3.2.1. Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego

75 000,00

II x 2.3.1. Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką

375 000,00

2021 I x 1.2.2. Promowanie i zachowanie rybackiego charakteru obszaru

50 000,00

II x x
2022 I x 3.1.1. Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa

245 300,00

II 2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności

105 000,00

2.3.2. Rozwój kompleksowej oferty turystycznej

50 000,00

1.2.2. Zachowanie i promocja rybackiego charakteru obszaru

25 000,00

2023 I x x
II x x

* harmonogram przedstawia orientacyjne terminy konkursów naboru wniosków i może ulec zmianie