Załącznik nr 2: Harmonogram planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Poddziałanie:

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

rok  naboru półrocze fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja[1]
EFRROW[2] EFS2 EFRR2 EFMR2
2016 I x x x x
II X x x X

 

2017 I  

1.3.1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności/

195 686,39e

– konkurs otwarty

 

2.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze/
287 786,86e – konkurs otwarty

 

2.1.1.Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności/ 135 000,00e  – konkurs otwarty

 

2.3.3. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych/

30 000,00e – konkurs otwarty

x x 3.1.1.Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa /
477 786,92 e– konkurs otwarty
II X x x 2.3.4. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru/

113 003,40 e – konkurs otwarty

 

3.2.1.Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego/ 88 959,74 e – konkurs otwarty

 

 

2018 I 1.3.1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności/
287 470,93 e – konkurs otwarty 

1.2.1. Popularyzacja dziedzictwa lokalnego /15 000,00e – konkurs grantowy

 

1.1.2. Rozwój potencjału NGO/

12 500,00e – operacja własne LGD

 

2.1.2.Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze/
259 590,00e– konkurs otwarty

 

2.3.3. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych/

45 000,00e – konkurs otwarty

x x 2.3.5. Rozwój szlaków turystycznych związanych z rybactwem/ 12 500,00 e – operacja własne LGD

 

 

II X x x 1.2.2 Promowanie i zachowanie rybackiego charakteru obszaru/

10 506,41 e – konkurs otwarty

 

2019 I 1.1.1.Realizacja inicjatyw na rzecz integracji lokalnej społeczności/ 21 325,00 e– konkurs grantowy

21 066,75e

x x 2.3.1.Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką/
299 970,34 e – konkurs otwarty
II 2.3.3. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych/

195 000,00e – konkurs otwarty

 

2.1.1.Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności/195 000,00e – konkurs otwarty

 

2.1.2.Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze/
370 123,14e– konkurs otwarty

x x 2.3.4. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru/

100 000,00 e – konkurs otwarty

 

3.1.1.Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa/

584 576,38 e

– konkurs otwarty

2020 I x x x x
II x x x 2.2.1.Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych obszaru oraz przywracanie stanu zniszczonych lub ochrona zagrożonych degradacją elementów środowiska/ 120 464,64 e – konkurs otwarty

 

3.2.1.Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego 67 487,25 e – konkurs otwarty

 

2.3.1.Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką/  306 645,93 e – konkurs otwarty

 

3.1.1.Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa/

326 973,92 e– konkurs otwarty

 

2.3.4. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru/

111 204,25 e – konkurs otwarty

 

1.2.2.  Promowanie i zachowanie rybackiego charakteru obszaru// 48 713,39 e – konkurs otwarty

 

2021 I 1.1.1.Realizacja inicjatyw na rzecz integracji lokalnej społeczności/
3933,25e – konkurs grantowy 

1.3.1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności/
116 842,68e – konkurs otwarty

 

2.3.2. Rozwój kompleksowej oferty turystycznej/ 50 000,00e – konkurs otwarty

x x 1.2.2. Promowanie i zachowanie rybackiego charakteru obszaru / 40 780,20 e – konkurs otwarty

 

2.2.1. Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych obszaru oraz przywracanie stanu zniszczonych lub ochrona zagrożonych degradacją elementów środowiska/ 29 535,36 e – konkurs otwarty

 

2.3.1. Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką/  68 383,73 e – konkurs otwarty

 

2.3.4. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru/

75 792,35 e – konkurs otwarty

 

3.1.1. Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa/

130 962,78 e

– konkurs otwarty

 

3.2.1. Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego 118 553,01 e – konkurs otwarty

 

 

II x x x x
2022 I x x x x
II x x x x
2023 I x x x x
II x x x x

 

[1] Dla każdego z funduszy, w ramach, których w danym półroczu planowane jest ogłoszenie naboru, należy wskazać hasłowo zakres tematyczny oraz planowaną alokację każdego z naborów.

[2] Jeśli dotyczy.