W Strategii widnieją również zapisy o tzw. operacjach własnych. Są to projekty istotne ze względu na rozwój obszaru, które, w przypadku braku zainteresowania ze strony organizacji pozarządowych,  Słowińska Grupa Rybacka może zrealizować we własnym zakresie.

Zaplanowane operacje dotyczą wsparcia sektora społecznego przez organizację szkoleń i doradztwa oraz rozwoju rybackich szlaków turystycznych.

1.1.2. Rozwój potencjału NGO

2.3.5. Rozwój szlaków turystycznych związanych z rybactwem