Sektor publiczny

Wyniki naboru wniosków 21/2022

W związku z zakończonym naborem nr 21/2022 w ramach przedsięwzięcia 1.3.1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności, poniżej...