Zarząd SGR

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1 Maciej Karaś Prezes
2 Andrzej Tyszkiewicz Wiceprezes
3 Sylwia Gerbatowska-Konon Skarbnik
4 Leszek Kasperowicz Sekretarz
5 Andrzej Świniarski Członek Zarządu
6 Marta Prezlata Członek Zarządu
7 Daniel Wysoczański Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1 Adam Sędziński Przewodniczący
2 Krzysztof Wysocki Zastępca Przewodniczącego
3 Małgorzata Gołgowska Członek Komisji
4 Zdzisław Janik Członek Komisji
5 Małgorzata Żebrowska Członek Komisji

Rada Słowińskiej Grupy Rybackiej

Lp. Imię i nazwisko/Instytucja Reprezentowany sektor
1 Franciszek Justek sektor gospodarczy, rybacki
2 Marcin Wańtuchowicz sektor gospodarczy, rybacki
3 Marcin Jodko sektor gospodarczy, rybacki
4 Tomasz Wepryk sektor gospodarczy, rybacki
5 Ryszard Pilarczyk sektor gospodarczy, rybacki
6 Zbigniew Przysiecki sektor gospodarczy, rybacki
7 Artur Szamiel sektor gospodarczy, rybacki
8 Spółdzielnia Socjalna „Bociek” reprezentowana przez Sabinę Krawiec sektor społeczny
9 „Powiatowa” Spółdzielnia Socjalna reprezentowana przez Urszulę Cudziło sektor społeczny
10 Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Wiejskiej „Słowiniec” reprezentowane przez Renatę Knitter sektor społeczny
11 Tomasz Laskowski sektor społeczny
12 Gmina Kępice reprezentowana przez Macieja Chaberskiego sektor publiczny
13 Gmina Słupsk reprezentowana przez Adama Nowakowskiego sektor publiczny
14 Gmina Miasto Ustka reprezentowana przez Jarosława Teodorowicza sektor publiczny
15 Gmina Ustka reprezentowana przez Dagmarę Aleksandrowicz sektor publiczny

Walne Zebranie Członków Słowińskiej Grupy Rybackiej (Członkowie)