Zarząd SGR

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1 Maciej Karaś Prezes
2 Andrzej Tyszkiewicz Wiceprezes
3 Sylwia Gerbatowska-Konon Skarbnik
4 Leszek Kasperowicz Sekretarz
5 Andrzej Świniarski Członek Zarządu
6 Marta Prezlata Członek Zarządu
7 Daniel Wysoczański Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1 Adam Sędziński Przewodniczący
2 Krzysztof Wysocki Zastępca Przewodniczącego
3 Małgorzata Gołgowska Członek Komisji
4 Zdzisław Janik Członek Komisji
5 Małgorzata Żebrowska Członek Komisji

Rada Słowińskiej Grupy Rybackiej

Lp. Imię i nazwisko/Instytucja Reprezentowany sektor
1 Franciszek Justek sektor gospodarczy, rybacki
2 Piotr Gabriel sektor gospodarczy, rybacki
3 Marcin Jodko sektor gospodarczy, rybacki
4 Tomasz Wepryk sektor gospodarczy, rybacki
5 Ryszard Pilarczyk sektor gospodarczy, rybacki
6 Zbigniew Przysiecki sektor gospodarczy, rybacki
7 Artur Szamiel sektor gospodarczy, rybacki
8 Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej reprezentowana przez Cętkowską Paulinę sektor społeczny
9 „Powiatowa” Spółdzielnia Socjalna w Kwakowie reprezentowana przez Cudziło Urszulę sektor społeczny
10 Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Wiejskiej „Słowiniec” reprezentowane przez Knitter Renatę sektor społeczny
11 Tomasz Laskowski sektor społeczny
12 Gmina Kępice reprezentowana przez Chaberskiego Macieja sektor publiczny
13 Gmina Słupsk reprezentowana przez Nowakowskiego Adama sektor publiczny
14 Gmina Miasto Ustka reprezentowana przez Teodorowicza Jarosława sektor publiczny
15 Gmina Ustka reprezentowana przez Aleksandrowicz Dagmarę sektor publiczny

Walne Zebranie Członków Słowińskiej Grupy Rybackiej (Członkowie)