Biuro Słowińskiej Grupy Rybackiej prowadzi sprawy Stowarzyszenia między innymi poprzez inspirowanie i podejmowanie działań na rzecz SGR oraz obsługę Zarządu, Walnego Zebrania Członków, Komisji Rewizyjnej oraz Rady SGR w zakresie spraw administracyjnych, finansowych i organizacyjnych.


Zdjęcie siedziby

Adres Biura Słowińskiej Grupy Rybackiej:
Ustecka 8, Przewłoka
76 – 270 Ustka
tel. +48 59 307 07 57
tel. +48 516 559 181
biuro@sgr.org.pl

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku: 7.30 – 15.30

Pracownicy:

Imię i Nazwisko Funkcja email
Aleksandra Klimczuk Dyrektor Biura SGR a.klimczuk @sgr.org.pl
Grażyna Grabka Z-ca Dyrektor Biura SGR g.grabka @sgr.org.pl
Ewelina Szulc Starsza specjalistka ds. projektów e.szulc@sgr.org.pl
Milena Ugorska-Knapczyk Specjalistka ds. rozwoju lokalnego i komunikacji m.knapczyk @sgr.org.pl
Magdalena Kodłubańska Specjalistka ds. informacji biuro @sgr.org.pl