W związku z zakończeniem weryfikacji wniosków o dofinansowanie na projekty związane z Promowaniem i zachowaniem rybackiego charakteru obszaru (nabór 4/2018/R) przedstawiamy wyniki oceny Rady SGR.

1. lista operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które z projektów mieszczą się w limicie dostępnych środków

2. Lista operacji zgodnych

Pozostałe dokumenty: