Niniejsza ankieta jest anonimowa i służy skonsultowaniu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie przyznania i rozdysponowania dodatkowych środków na realizację przedsięwzięć, wdrożenia nowego przedsięwzięcia związanego z tworzeniem koncepcji inteligentnych wiosek, przesunięć w środkach między przedsięwzięciami w programach PROW i PO RYBY, a tym samym zmianach we wskaźnikach i celach, budżecie i planie działania LSR.

W ankiecie pojawiają się pytania dotyczące podstawowych zmian w Strategii mających przełożenie na pozostałe jej zapisy (np. na podsumowanie budżetu, wielkość wskaźników w różnych rozdziałach), które zostaną zredagowane na podstawie wyników badania.

 

Uwagi można składać:

  1. w ramach e-ankiet zamieszczonych na stronie internetowej SGR: ankieta.sgr.org.pl,
  2. w siedzibie SGR przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce
  3. poprzez pocztę elektroniczną SGR

 

Załączniki: