W związku z zakończeniem weryfikacji wniosków o dofinansowanie na projekty związane z realizacją inicjatyw na rzecz integracji lokalnej społeczności (nabór 2/2019/G) przedstawiamy wyniki oceny Rady SGR.

1. Lista wniosków wybranych do dofinansowania

2. Lista wniosków niewybranych do dofinansowania

3. Protokół z I posiedzenia Rady

4. Protokół z I posiedzenia Komisji

5. Protokół z II posiedzenia Rady

6. Protokół z II posiedzenia Komisji

7. Protokół z III posiedzenia Rady

8. Protokół z IV posiedzenia Rady

9. Rejestr interesów i deklaracje bezstronności