Słowińska Grupa Rybacka zaprasza do składania ofert na wykonanie kompleksowej usługi związanej z organizacją wystawy plenerowej dobrych praktyk (outdoor).

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

 1. 8 przenośnych stelaży ekspozycyjnych przeznaczonych do prezentacji plansz na zewnątrz:
 • 200 cm x 120 cm (wys. x szer.)
 • materiał: aluminium
 • kolor: czarny
 • system obciążeń – podstawa betonowa
 • możliwość wymiany płyt z wydrukami
 1. 8 dwustronnych płyt z wydrukami wraz z projektem graficznym
 • wymiary plansz: 175 cm x 120 cm (wys. x szer.)
 • plansza o grubości 6 mm obustronnie zadrukowana w pełnym kolorze
 • materiał: dibond lub inny o podobnych parametrach trwałości, odporny na warunki atmosferyczne,
  w tym działanie UV
 • po stronie Zamawiającego jest dostarczenie treści, zdjęć oraz logotypów

Termin i sposób składania ofert:

Podpisaną ofertę należy przesłać drogą pocztową bądź dostarczyć do biura w oryginale na adres:
Słowińska Grupa Rybacka
Przewłoka, ul. Ustecka 8, 76-270 Ustka
w terminie do 28 czerwca 2019r. do godziny 15.30. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu oferty do biura SGR.

Szczegółowe zapytanie ofertowe wraz z formularzem: 

 

Informacja o wybranym Wykonawcy:
Effect Team Agencja Reklamy, ul. Andersa 5c, 76-200 Słupsk)