Przedmiot zamówienia:

  • realizacja Mikołajek – warsztaty tematyczne dla dzieci przedszkolnych w Słowińskiej Grupie Rybackiej w Przewłoce, 1 dzień
  • zapewnienie atrakcji oraz akcesoriów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów

 Miejsce i termin realizacji zamówienia:

Miejsce: Słowińska Grupa Rybacka w Przewłoce (ul. Ustecka 8)

Termin: 7 grudnia 2021r.

Czas trwania: ok. 5 godzin (szczegółowy harmonogram dnia ustalany indywidualnie)

Kryterium wyboru oferty: 100% cena.

Oferta powinna zawierać nazwę i adres oferenta oraz łączną kwotę brutto za realizację przedmiotu zamówienia. Zwracamy się z prośbą o dostarczenie oferty na adres biura Słowińskiej Grupy Rybackiej, Przewłoka ul. Ustecka 8, 76-270 Ustka lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: m.knapczyk@sgr.org.pl do dnia 02 listopada 2021r.

W przypadku wątpliwości oraz ewentualnych pytań dotyczących przedmiotu zamówienia proszę o kontakt z Panią Mileną Ugorską-Knapczyk pod nr tel. 516 559 181. W załączeniu przekazujemy formularz oferty, na którym Wykonawca winien złożyć swoją ofertę cenową.