W związku z zakończonym naborem nr 16/2022 w ramach przedsięwzięcia 2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności, poniżej przedstawiamy listę ocenionych operacji wybranych do dofinansowania oraz pozostałą dokumentację dotyczącą oceny wniosków.