W związku z zakończeniem weryfikacji wniosków o dofinansowanie na projekty związane z Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką (nabór 17/2021/R) przedstawiamy wyniki oceny Rady SGR.

1. Lista operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które z projektów mieszczą się w limicie dostępnych środków

2. Lista operacji zgodnych

 

Pozostałe dokumenty: