W związku z zakończeniem weryfikacji wniosków o dofinansowanie na projekty związane z rozwojem infrastruktury społecznej dla sektora publicznego (nabór 5/2018) przedstawiamy wyniki oceny Rady SGR.

1. lista operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które z projektów mieszczą się w limicie dostępnych środków

Pozostałe dokumenty: