Słowińska Grupa zakończyła ocenę wniosków o dofinansowania z zakresu przedsięwzięć:
– 2.3.4. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru
– 3.2.1. Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego.

W ramach pierwszego przedsięwzięcia do SGR wpłynęło 13 wniosków, z czego 6 projektów zmieściło się w limicie środków przeznaczonych na konkurs, których wartość wynosiła 900 tyś zł.

W zakresie rozwoju łańcuchów dostaw produktów rybackich wpłynęło natomiast 8 wniosków, a 4 z nich zmieściło się w alokacji wynoszącej 800 tyś. zł.

Listy operacji wybranych dostępne są pod poniższymi linkami: