W związku  z zakończeniem weryfikacji wniosków o dofinansowanie na projekty związane z wodnym potencjałem obszaru (nabór 2/2017/R) przedstawiamy wyniki oceny Rady SGR.

Nabór nr 2/2017/R: Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru

  • lista operacji spełniających warunki oceny wstępnej i zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju SGR (operacje, które uzyskały pozytywną ocenę formalną):

  • lista operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które z projektów mieszczą się w limicie dostępnych środków:

Pozostałe dokumenty: