7 maja 2020r. zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Księdze Procedur i Kryteriów podczas których wpłynęły 22 ankiety.

Szczegółowe wyniki konsultacji znajdują się w załączonym Raporcie, który Zarząd skierował do akceptacji przez Walne Zebranie Członków SGR.