Poniżej znajduje się dokumentacja dotycząca autokontroli Rady SGR przeprowadzonej w odpowiedzi na wniesiony protest w ramach naboru dla przedsięwzięcia pn.: 1.3.1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności ogłoszonego 14 lutego 2022r.