W związku z zakończeniem weryfikacji wniosków o dofinansowanie na projekty związane z Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych (nabór 14/2021) przedstawiamy wyniki oceny Rady SGR.

1. Lista operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które z projektów mieszczą się w limicie dostępnych środków

2. Lista operacji zgodnych

 

Pozostałe dokumenty:

 

Limit naboru ustalony jest w walucie EUR, który zostanie przeliczony przez ZW po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiąc poprzedzający miesiąc dokonania obliczeń).