Rada SGR wybrała do dofinansowania projekty dotyczące:

  • dywersyfikacji źródeł zarobków osób związanych z sektorem rybactwa,
  • podejmowania działalności w zakresie usług dla lokalnej społeczności,
  • podejmowania działalności w zakresie turystyki.

Dotacje otrzyma łącznie 31 wnioskodawców – 12 osób z sektora rybackiego, 11 – z branży usług dla ludności oraz 8 wnioskodawców, którzy planują otworzyć działalność turystyczną.

Łączna przyznana kwota dofinansowania wyniosła 3 966 472,21 zł.

Słowińska Grupa Rybacka złożyła wybrane wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, gdzie zostaną one poddane ocenie formalnej. Wnioskodawcy, którzy przejdą tę weryfikację pomyślnie, zostaną zaproszeni do podpisania umów o dofinansowanie.

Listy wybranych operacji dostępne na: http://sgr.org.pl/wyniki-naborow-wnioskow-12017r-32017-42017/