W związku  z zakończeniem weryfikacji wniosków o dofinansowanie na projekty związane z dywersyfikacją działalności rybackiej (nabór 1/2017/R) oraz na podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności (nabór 3/2017) i turystyki (nabór 4/2017) przedstawiamy wyniki oceny Rady SGR.

  1. Nabór nr 1/2017/R: Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa
  • lista operacji spełniających warunki oceny wstępnej i zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju SGR (operacje, które uzyskały pozytywną ocenę formalną):

  • lista operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które z projektów mieszczą się w limicie dostępnych środków:

  1. Nabór nr 3/2017: Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności
  • lista operacji spełniających warunki oceny wstępnej i zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju SGR (operacje, które uzyskały pozytywną ocenę formalną):

  • lista operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które z projektów mieszczą się w limicie dostępnych środków:

  1. Nabór nr 4/2017: Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych
  • lista operacji spełniających warunki oceny wstępnej i zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju SGR (operacje, które uzyskały pozytywną ocenę formalną):

  • lista operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które z projektów mieszczą się w limicie dostępnych środków:

Pozostałe dokumenty: