Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Termin składania wniosków:

28 lutego 2018r.- 31 marca 2018r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Słowińskiej Grupy Rybackiej; ul. Ustecka 8, Przewłoka, 76-270 Ustka;

od poniedziałku do piątku; w godzinach 7:30 – 15:30.

Zakres tematyczny:

Popularyzacja dziedzictwa lokalnego zgodny z zakresem, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 5. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. z późn. zm.

Szczegóły dotyczące naboru dostępne są pod linkiem: http://sgr.org.pl/nabor-wnioskow-nr-01-2018-g-popularyzacja-dziedzictwa-lokalnego/