Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

dotyczących zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju SGR

z dnia 1 grudnia 2021r.

 

Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej zaprasza członków lokalnych społeczności gmin: Kępice, Kobylnica, Miasto Ustka, Smołdzino, Słupsk, Ustka do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zbadania konieczności aktualizacji planu działania oraz budżetu zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju SGR.

Budżet LSR zawiera podział środków m.in. na realizację projektów współpracy realizowanych przez Słowińską Grupę Rybacką w porozumieniu z innymi podmiotami w kraju i zagranicą.

Plan działania służy planowaniu wydatkowania środków w kolejnych latach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

 1. Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji jest przeniesienie alokacji środków pomiędzy projektami współpracy zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Szczegółowe informacje o zmianach oraz uzasadnienie ich wprowadzenia stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 1. Termin konsultacji: 1 grudnia 2021r. – 10 grudnia 2021r.
 2. Zasięg konsultacji: konsultacje obejmują wszystkich mieszkańców i podmioty z gmin: Kępice, Kobylnica, Miasto Ustka, Smołdzino, Słupsk, Ustka.
 3. Forma konsultacji:

Konsultacje prowadzone są w formie:

Uwagi można składać:

 • w ramach e-ankiet zamieszczonych na stronie internetowej SGR,
 • podczas spotkania konsultacyjnego – w przypadku przedstawicieli samorządów,
 • w siedzibie SGR przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce – osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej – w przypadku organizacji rybackich,
 • poprzez pocztę elektroniczną SGR – w przypadku organizacji rybackich.
 1. Wyniki konsultacji

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej sporządzi raport obejmujący ich wyniki, który zostanie umieszczony na stronie internetowej Słowińskiej Grupy Rybackiej: www.sgr.org.pl. Przyjęcie wyników konsultacji należy do kompetencji Walnego Zebrania Członków Słowińskiej Grupy Rybackiej, które podejmie w tym zakresie stosowną uchwałę.

 1. Załączniki:       
 • formularz ankietowy

 • szczegółowe informacje o zmianach oraz uzasadnienie ich wprowadzenia stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia,

 • wyciąg z Lokalnej Strategii Rozwoju z naniesionymi zmianami