Z Państwa wsparciem ustaliliśmy końcowe założenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. W ostatnich dniach pracowaliśmy nad kształtem wskaźników i budżetu. Wprowadziliśmy kosmetyczne zmiany w maksymalnych kwotach wsparcia (zaokrągliliśmy je) oraz ustaliliśmy ostateczne wskaźniki (głownie treść pozwalającą na przystosowanie ich do naszej Strategii).

W załączeniu przedkładamy do konsultacji ww. założenia.

Konsultacje trwają do 30 maja 2023r.

Uwagi można zgłaszać na maila: biuro@sgr.org.pl, przynosząc wypełnioną ankietę do naszej siedziby przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce lub korzystając z ankiety internetowej dostępnej na https://ankieta.sgr.org.pl/