W związku z realizacją przez Słowińską Grupę Rybacką projektu pn. Rozwój i wzmocnienie Słowińskiego Szlaku Rybackiego, zapraszamy do współpracy wszystkie podmioty, których działalność wpisuje się w któryś z poniższych obszarów tematycznych i jest realizowana na obszarze Słowińskiej Grupy Rybackiej:

  • tradycja i historia rybactwa (m.in. muzea, galerie, żywe lekcje historii, cykliczne wydarzenia/imprezy, miejsca, obiekty, dostępne atrakcje związane z rybactwem, kulturą rybacką, marynistyką, w tym pracownie rzemiosła, rękodzieła, produktów lokalnych)
  • działalność związana z zawodem rybaka, przetwórstwem, przemysłem stoczniowym (m.in. sprzedaż świeżej i przetworzonej ryby, zwiedzanie kutra, gotowość do stworzenia ścieżki turystycznej w zakładzie przetwórczym, stoczniowym)
  • kulinaria rybne (m.in. wędzarnie, restauracje, warsztaty rybne)
  • aktywności sportowe związane z naturalnymi zbiornikami wodnymi znajdującymi się na terenie SGR (m.in. wędkarstwo morskie, spływy kajakowe, szkoły żeglarskie z ofertą dla turystów itp.)

Co możesz zyskać?

  • promocję oferty na kartach, mapach oraz www Słowińskiego Szlaku Rybackiego, a także innych materiałach
  • zdjęcia reklamowe oferty
  • profesjonalną prezentację oferty składającą się z: atrakcyjnej rynkowo nazwy, opisu zakresu świadczonych usług i przedmiotowych fotografii,
  • działalność pod szyldem logo szlaku

Dostępne są tylko 4 miejsca!

Zgłoś się już dziś wypełniając formularz: 

Potrzebujesz więcej informacji o szlaku? Zajrzyj:

Strona www: http://ustka.szlakrybacki.pl/

Regulamin Rekrutacji Partnerów Słowińskiego Szlaku Rybackiego: 

Szczegółowe informacje o projekcie:

Kontakt:

tel.  516 559 181

e-mail: m.knapczyk@sgr.org.pl