Poniżej znajduje się dokumentacja dotycząca autokontroli Rady SGR przeprowadzonej w odpowiedzi na wniesiony protest w ramach naboru dla przedsięwzięcia pn.: 2.3.4. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru ogłoszonego 17 marca 2023r.