Sektor społeczny

Sektor społeczny

Sektor społeczny tworzą organizacje pozarządowe, np. stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe czy fundacje. Większość skierowanych do nich dotacji musi być przeznaczona na cele społeczne, jednak mogą one...

Rybacy

Do sektora rybackiego należą armatorzy, osoby zajmujące się akwakulturą, obrotem produktów rybackich i przetwórstwem, a także ich pracownicy. W Strategii dedykowano im przedsięwzięcie pn.: 3.1.1. Dywersyfikacja...