Ankieta na temat działalności SGR

W związku z ewaluacją działalności SGR w 2018r. zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety na temat działań komunikacyjnych i doradczych SGR oraz wdrażania Strategii.

Zebrane dane posłużą do sporządzenia rocznego sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego oraz raportu z ewaluacji przedstawionego na Walnym Zebraniu sprawozdawczym.

Ankiety można oddawać osobiście w siedzibie SGR przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesyłać mailowo na adres: biuro@sgr.org.pl do dnia 30 stycznia 2019r.