Fundacje – choć nie wszystkie – mają obowiązek składania sprawozdań ministrowi, który sprawuje nad nimi nadzór. Robią to z wykorzystaniem ramowego wzoru sprawozdania, który opisany jest w rozporządzeniu. Od 1 stycznia 2019 r. wzór ten wygląda inaczej.

Czytaj więcej:
https://publicystyka.ngo.pl/zmiany-we-wzorze-sprawozdania-fundacji