Słowińska Grupa Rybacka zaprasza do składania ofert na wykonanie kalendarzy ściennych spiralowanych na 2020 rok wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego.

Specyfikacja:

  • Format A3 pion
  • Papier: kreda mat 250g środek oraz 350g okładka
  • Strony 1+12+1
  • Tył okładki dłuższy o ok. 3-4 cm, umożliwiający zamieszczenie ologowania (logo SGR, hasło, rok, logotypy UE)
  • Oznaczenie tygodni roku, dni świątecznych, imienin
  • Zadruk jednostronny pełny kolor
  • Kolor spirali: czarny
  • Uszlachetnienie – folia mat
  • Grafiki dostarczone przez Zamawiającego
  • Nakład 500 sztuk

Termin i sposób składania ofert:

Oryginały dokumentów – wypełniony formularz ofertowy wraz podpisaną klauzulą RODO należy przesłać drogą pocztową bądź dostarczyć do biura w oryginale na adres:

Słowińska Grupa Rybacka
Przewłoka, ul. Ustecka 8, 76-270 Ustka
w terminie do 19 lipca 2019r. do godziny 15.30. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu oferty do biura SGR.

Szczegółowe zapytanie ofertowe wraz z formularzem: 

Informacja o wybranym Wykonawcy:
GOMA Mariusz Markut (ul. Targowa 16, 37-464 Stalowa Wola)