Zapraszamy do składania ofert na wykonanie toreb bawełnianych z nadrukiem logotypu Starej Osady Rybackiej oraz logotypów projektowych.

Szczegóły zapytania poniżej:

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie torby bawełnianej z nadrukiem logotypu Starej Osady Rybackiej:

  • torba standard (wymiary ok. 42×38 cm + dno 8 cm, uszy 70×2,5 cm)
  • materiał 280g lub więcej
  • poszerzane dno
  • długie uszy
  • 2 kolory – czarny + czarne uszy, surówka ecru + czarne uszy
  • zadruk 1 kolor
  • oznakowanie torby – ologowanie UE zgodnie z wytycznymi

Nakład: 200 sztuk (po 100 sztuk z koloru)

Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, kwalifikacje i umiejętności niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Termin realizacji:

30 kwietnia 2019r.

 

Kryterium wyboru oferty: 100% cena.

 

Oferta powinna zawierać nazwę i adres oferenta oraz łączną kwotę brutto za realizację przedmiotu zamówienia. Zwracamy się z prośbą o dostarczenie oferty na adres biura Słowińskiej Grupy Rybackiej w Przewłoce przy ul. Usteckiej 8 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: m.knapczyk@sgr.org.pl do dnia 15 marca 2019r.

 

W przypadku wątpliwości oraz ewentualnych pytań dotyczących przedmiotu zamówienia proszę o kontakt z Mileną Ugorską-Knapczyk pod nr 516 559 181.

 

W załączeniu przekazujemy formularz oferty, na którym Wykonawca winien złożyć swoją ofertę cenową.