Słowińska Grupa Rybacka zaprasza do składania ofert na wykonanie stojaków/standów prezentacyjnych na karty i mapy Słowińskiego Szlaku Rybackiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:
Słowińska Grupa Rybacka
Przewłoka, ul. Ustecka 8; 76-270 Ustka

Przedmiot zamówienia:
– 7 stojaków na karty:
a. wolnostojący, aluminiowy, na nóżce, o wymiarach ok. 45 x 175 cm (wzór w załączeniu)
b. stojak powinien być wykonany z lekkiej aluminiowej ramy w kolorze srebrnym oraz haczyków umożliwiających zawieszenie turystycznych kart informacyjnych (średnica haczyka nie większa niż 4 mm)
c. umożliwiających widoczną prezentację co najmniej 20 rodzajów kart o wymiarach 99mm x 105mm
d. posiadających miejsce (półkę) umożliwiającą prezentację innych materiałów promocyjnych Słowińskiego Szlaku Rybackiego (opcjonalnie)
e. stojak powinien posiadać miejsce na zamieszczenie grafiki – w górnej części stojaka. Top z opcją swobodnej wymiany grafiki (wsuwany) o wymiarach odpowiadających szerokości stojaka, wysokość ok. 28 cm
f. zamieszczenie oznakowania projektowego, np. na stopie stojaka. Niezbędne pliki dostarczone zostaną przez Zamawiającego.

Termin:
30 czerwca 2019r. (warunki dot. terminu uzgodnione zostaną z Wykonawcą, jednak nie później niż 30.10.2019r.)

Kryterium wyboru oferty:
100% cena.

Oferta powinna zawierać nazwę i adres oferenta oraz ocenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena powinna obejmować koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Słowińskiej Grupy Rybackiej.

Zwracamy się z prośbą o dostarczenie oferty na adres biura Słowińskiej Grupy Rybackiej w Przewłoce przy ul. Usteckiej 8 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: m.knapczyk@sgr.org.pl do dnia 20.05.2019r.

W razie wątpliwości oraz ewentualnych pytań dotyczących przedmiotu zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny: 516 559 181.

Formularz ofertowy: