Słowińska Grupa Rybacka zaprasza do składania ofert na realizację usługi cateringowej podczas imprezy plenerowej dla ok. 60 uczestników, dostarczenie i instalację namiotu/ów wielkopowierzchniowego/ych ze stolikami i miejscami siedzącymi, zapewnienie animacji, konkursów i zabaw dla dzieci i dorosłych, zapewnienie stoisk z watą cukrową i popcornem bez limitu porcji wraz z obsługą, realizację filmu promocyjnego oraz przygotowanie gadżetów promocyjnych.

Warunki niezbędne do spełnienia przez Wykonawcę:
Zamówienie może zostać zlecone Wykonawcy jeśli posiada odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zleceń poparte co najmniej 3 listami polecającymi załączonymi do ofert.
W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług cateringowych wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy produktów spożywczych, przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowania artykułów spożywczych (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. z 2018 r. z późniejszymi zmianami).

Termin i sposób składania ofert:
Podpisaną ofertę należy przesłać drogą pocztową bądź dostarczyć do biura w oryginale na adres:
Słowińska Grupa Rybacka
Przewłoka, ul. Ustecka 8, 76-270 Ustka
w terminie do 21 czerwca 2019r. do godziny 15.30. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu oferty do biura SGR.

 

Szczegółowe zapytanie ofertowe wraz z formularzem: 

 

Informacja o wybranym Wykonawcy:
PESTKA EVENT Paulina Pyż (Zakątek 4b/1, 83-000 Juszkowo)