Zapytanie ofertowe nr 04/03/2018/OWES/SGR – przygotowanie i dostarczanie posiłków

W związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Słowińska Grupa Rybacka zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z zakresu przygotowania i dostarczania posiłków w trakcie wydarzeń organizowanych w ramach realizacji projektu.

Termin złożenia oferty: do dnia 03 kwietnia 2018r. do godziny 15.00

Treść zapytania ofertowego wraz z formularzem ofertowym:

 

Informacja o wybranym Wykonawcy:

Stowarzyszenie „MY DLA WAS” (Przytocko 17, 77-230 Kępice).