Zapytanie ofertowe nr 02/12/2018/OWES/SGR – zakup i dostarczenie produktów spożywczych

 

W związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Słowińska Grupa Rybacka zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej zakupu i dostarczenia produktów spożywczych na spotkania animacyjne/warsztaty – planowana liczba – maksymalnie 13 spotkań w 2018 roku. i 50 spotkań w 2019r.

 

Termin złożenia oferty: do dnia 20 grudnia 2018r.

 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami:

  • zapytanie ofertowe

  • załącznik nr 1 – formularz ofertowy

 

Informacja o wybranym Wykonawcy:

Nie rozstrzygnięto – brak ofert.