W związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Słowińska Grupa Rybacka zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostarczenie artykułów biurowych, które zostaną wykorzystane podczas spotkań animacyjnych organizowanych w ramach realizacji projektu.

 

Termin złożenia oferty: do dnia 22 marca 2018r. do godziny 15.00

 

Treść zapytania ofertowego wraz z formularzem ofertowym:

 

Informacja o wybranym Wykonawcy:

RODAN Sp. z o.o. (ul. Górecka 17, 60-201 Poznań).