Zapytanie ofertowe nr 01/12/2018/OWES/SGR – świadczenie usług doradztwa psychologicznego

 

W związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Słowińska Grupa Rybacka zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z zakresu świadczenia usług doradztwa psychologicznego  w ramach realizacji projektu.

 

Termin złożenia oferty: do dnia 20 grudnia 2018r.

 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami:

  • zapytanie ofertowe

  • załącznik nr 1 – formularz ofertowy

 

Informacja o wybranym Wykonawcy:

Anna Maria Mróz (ul. Parkowa 8, 84-230 Rumia).