W związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Słowińska Grupa Rybacka zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej przygotowania i dostarczania posiłków w trakcie szkolenia w ramach Szkoły Liderów Przedsiębiorczości Społecznej (6 dni x 13 osób = 78 osoby) w formie przerwy kawowej i obiadu.

Termin złożenia oferty: do dnia 16 października 2019r.

 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami:

 

Informacja o wybranym Wykonawcy:

Katarzyna Kulka, ul. Grota Roweckiego 9, 76-270 Przewłoka