Zapytanie ofertowe nr 01/04/2018/OWES/SGR – zakup i dostarczenie produktów spożywczych

W związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Słowińska Grupa Rybacka zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej zakupu i dostarczenia produktów spożywczych na spotkania animacyjne/warsztaty – planowana liczba – maksymalnie 50 spotkań w 2018 roku.

Termin złożenia oferty: do dnia 04 maja 2018r. do godziny 15.00

Treść zapytania ofertowego wraz z formularzem ofertowym:

 

Informacja o wybranym Wykonawcy:

Tomasz Sałusz (Przewłoka ul. Konopnickiej 1, 76-270 Ustka)