W związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Słowińska Grupa Rybacka zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z zakresu przygotowania i dostarczania posiłków w trakcie wydarzeń organizowanych w ramach realizacji projektu.

 

Termin złożenia oferty: do dnia 22 marca 2018r. do godziny 15.00

 

Treść zapytania ofertowego wraz z formularzem ofertowym:

 

Informacja o wybranym Wykonawcy:

Nie rozstrzygnięto – brak ofert.