Słowińska Grupa Rybacka zaprasza do składania ofert na realizację usługi fotograficznej – zapewnienie jednej osoby do profesjonalnego wykonania zdjęć podczas imprezy plenerowej dla ok. 60 osób.

Szczegóły zamówienia:

  1. termin realizacji usługi: 14 września 2019r.
  2. miejsce realizacji usługi: Słowińska Grupa Rybacka, Przewłoka, ul. Ustecka 8, 76-270 Ustka,
  3. po zakończonym zleceniu Wykonawca przekaże 100 zdjęć w dużej rozdzielczości w wersji elektronicznej, w dwóch formatach – JPG oraz RAW,
  4. 20 wybranych zdjęć zostanie poddane obróbce graficznej
  5. warunkiem otrzymania wynagrodzenia przez Wykonawcę jest przedłożona poprawnie wystawiona faktura VAT/rachunek.

Termin i sposób składania ofert:

Podpisaną ofertę należy przesłać drogą pocztową bądź dostarczyć do biura w oryginale na adres:
Słowińska Grupa Rybacka
Przewłoka, ul. Ustecka 8, 76-270 Ustka
w terminie do 19 kwietnia 2019r. do godziny 15.30. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu oferty do biura SGR.

Szczegółowe zapytanie ofertowe wraz z formularzem: 

 

Informacja o wybranym Wykonawcy:
Hubert Bierndgarski HUB Press&Foto (ul. Słowiańska 33 lok. 2, 76-270 Ustka)