W związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Słowińska Grupa Rybacka zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie kompleksowego doradztwa specjalistycznego z zakresu prawa, uzależnionego od indywidualnych i bieżących potrzeb w ramach przedmiotowego projektu.

Termin złożenia oferty: do dnia 05 czerwca 2017r. do godziny 15.00

Treść zapytania ofertowego wraz z formularzem ofertowym:

 

Informacja o wybranym Wykonawcy:

Agata Jakubowska (ul. Polna 16b/40, 76-270 Ustka).