W związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Słowińska Grupa Rybacka zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przygotowanie i dostarczanie posiłków w trakcie wydarzeń organizowane w ramach przedmiotowego projektu.

Termin złożenia oferty: do dnia 26 maja 2017r. do godziny 15.00.

Treść zapytania ofertowego wraz z formularzem ofertowym:

 

Informacja o wybranym wykonawcy:

Stowarzyszanie „MY DLA WAS”  (Przytocko 17, 77-230 Kępice)