Zawiadamiamy, że w dniu 23 lipca 2019r. (wtorek) o godz. 9:00 w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce odbędzie się Walne Nadzwyczajne Zebranie Członków Słowińskiej Grupy Rybackiej.

Proponowany porządek spotkania:

  1. Powitanie przybyłych osób i otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
  4. Zatwierdzenie porządku obrad.
  5. Przedstawienie zmian w Księdze Procedur i Kryteriów SGR.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Księdze Procedur i Kryteriów SGR.
  7. Zakończenie Walnego Nadzwyczajnego Zebrania Członków.

Projekt uchwały będzie dostępny na stronie internetowej stowarzyszenia www.sgr.org.pl od dnia 18 lipca 2019r.

Zgodnie z § 13 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Słowińska Grupa Rybacka z 31 marca 2017r. w przypadku  braku kworum do podjęcia uchwał w pierwszym terminie Walnego Nadzwyczajnego Zebrania Członków SGR o godz. 9:00 wyznacza się drugi termin Walnego Nadzwyczajnego Zebrania Członków SGR na ten sam dzień na godz. 9:15.