Szanowni Państwo,

zawiadamiamy, że w dniu 4 września 2020r. (piątek) o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta Ustka przy ul. Wyszyńskiego 3 w Ustce odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Słowińskiej Grupy Rybackiej.

Proponowany porządek spotkania:

  1. Powitanie przybyłych osób i otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
  4. Zatwierdzenie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przedstawienie wyników konsultacji społecznych dotyczących zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju SGR.
  7. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia wyników konsultacji społecznych i wynikających z nich zmian w treści Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020,
  8. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków SGR.

 

 

Projekty uchwał będą dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.sgr.org.pl od dnia 1 września 2020r.

Zgodnie z § 13 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Słowińska Grupa Rybacka z dnia 23 czerwca 2020r. w przypadku  braku kworum do podjęcia uchwał w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków SGR o godz. 9:00 wyznacza się drugi termin Walnego Zebrania Członków SGR na ten sam dzień na godz. 9:15.